பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்

    இப்பொழுதே இங்கே பதிவு செய்யுங்கள்* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577

Share Market Training - Chennai

Share Market Training - Chennai

      REGISTER FOR FREE TRAINING 


Stock Market Training for beginners,Technical Analysis on Equity,Commodity,Forex Market,Learn Indian Equity Share Market Share Market Trading Basics: Fundamentals Of Share Market Trading training, Stock Market Basics - Share Market Trading Basics,Share Market Trading Questions/Answers/Faq about Share Market derivatives,rupeedesk,learn and earn share Equity,Commodity and currency market traded in NSE,MCX,NCDEX And MCXSX- Rupeedesk.Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)

பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?* பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள்,     
   வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577

பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?

பங்கு சந்தையில் முதலீடு செய்வது எப்படி?* பங்கு சந்தைக்கு புதியவரா நீங்கள்?

* குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

*  பங்கு சந்தையில் கற்றுக் கொண்டே பணம் சம்பாதியுங்கள், வருமானம் ஈட்டுங்கள்.

* இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்

* இரண்டு நாட்களில் பயிற்சி தந்து வாழ்நாள் முழுவதும் இலவச   
   ஆலோசனைகளை வழங்குகிறோம்

***********************************************************************************

இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்
பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்


ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி


91-9094047040 / 044-24333577


குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு


குறைந்த கட்டணத்தில் பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்பு

இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்


 http://rupeedesk.in/rupeedeskfree-calls

பங்கு சந்தை பயிற்சி வகுப்புகள்  - சென்னை
இலவச முதலீட்டு ஆலோசனைகள்
இலவச டிரேடிங் அக்கவுண்ட் ஒப்பன் செய்து தரப்படும்

ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

Share Market Training

Share Market Training


Share Market Training

Stock Market Training for beginners,Technical Analysis on Equity,Commodity,Forex Market,Learn Indian Equity Share Market Share Market Trading Basics: Fundamentals Of Share Market Trading training, Stock Market Basics - Share Market Trading Basics,Share Market Trading Questions/Answers/Faq about Share Market derivatives,rupeedesk,learn and earn share Equity,Commodity and currency market traded in NSE,MCX,NCDEX And MCXSX- Rupeedesk.Contact: 9094047040/9841986753/ 044-24333577, www.rupeedesk.in)

FREE INTERNATIONAL FOREX & COMMODITY WEEKLY LEVELS WITH LIVE TREND UPDATION: 16.May.2016 - 20.May.2016


‘Z’ தர நிறுவனங்கள் - ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி

‘Z’ தர நிறுவனங்கள் - ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி
விதிமுறைகளை பின்பற்றாத நிறுவனங்களின் பங்குகள் (shares of non-compliant companies) டிரேட் பார் டிரேட் என்கிற முறையில் இஸட் (Z) குரூப்பில் வர்த்தகமாகும் என்று நண்பன் சொன்னான். இதை விளக்கிச் சொல்ல முடியுமா ?


க.கார்த்திக் ராஜா, ரிசர்ச் அனலிஸ்ட்,ருபீடெஸ்க் கன்சல்டன்சி.

 "‘Z’ தர நிறுவனங்கள்

பங்கு சந்தைகள் நிறுவனங்களின் நடைமுறைகளை கட்டுப்படுத்த பட்டியலிடு ஒப்பந்தத்தில் உள்ள பல்வேறு விதிகளை உபயோகப்படுத்துகிறது. ‘Z’ தர நிறுவனங்கள் என்பவை பங்கு சந்தையில் பட்டியலிடுவதற்கான நடைமுறைகளை பின்பற்றாமலோ அல்லது முதலீட்டளர்களின் புகார்களை நிவர்த்தி செய்யாமலோ இருக்கின்ற நிறுவனங்களை குறிக்கும்.

இவ்வகையான பங்குகள்  பெருமளவில் ஏற்ற இறக்கத்துடனும் சந்தேகத்திற்கிடமான முறையிலும் வர்த்தகமாகும். இவை டிரேட் பார் டிரேட் என்கிற முறையில் ‘Z’ குரூப்பில்மாற்றப்படும்.

‘Z’ வகை 1999 ஜூலையில் மும்பை பங்குச் மூலம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.
மும்பை  பங்குச்சந்தையின் பொதுக்குழு, 2002 ஜனவரியில் Z’ குரூப்பில் பங்குகள்  மாற்றப்படுவதற்கான வரைமுறைகளில் முக்கியமான திருத்தங்களை வெளிக்கொணர்ந்தது.

இந்த வழிகாட்டுதல்கள் ‘Z’ வகை பங்குகளாக மாற்றப்படுவதற்கான ஏழு அளவுருக்களை குறிப்பிடுகின்றன.  பங்குச்சந்தையானது விதிமுறைகளை பின்பற்றாத நிறுவனங்கள்  இந்த ஏழு அளவுருக்களில் ஏதாவது மூன்றை
பின்பற்றாமல் இருந்தாலே Z’ குரூப்பில் மாற்ற கருத்தில் கொள்ளும்.
அந்த ஏழு வரைமுறைகள் பின்வருமாறு:
1.  Book Closure மற்றும் Record Dates பற்றிய தேவையான அறிவிப்பு. (Listing Clause 15 & 16)
2.  ஆண்டறிக்கைக்கான வருடாந்திரம் சமர்ப்பிப்பு (Listing Clause 31(1)(a)).

3.     பங்கு வைத்திருக்கும் முறைக்கான காலாண்டு சமர்ப்பிப்பு (Listing Clause 35)

4.  வருடாந்திர பட்டியல் கட்டணம் செலுத்துதல் (Listing Clause 38).

5.     காலாண்டு அடிப்படையில் தணிக்கை செய்யப்பட்ட வெளியீடு / தணிக்கை செய்யப்படாத முடிவுகள் (Listing Clause 41)

6.  முதலீட்டளர்களின் புகார்களை நிவர்த்தி செய்தல், அதாவது பங்கு பரிமாற்றம் போன்றவை.(Listing Clause 3, 12, 21).

7.    பெருநிறுவனங்களுக்கான கட்டுப்பாடுகள் ஏதாவது இருந்தால் செயல்படுத்துதல் (Listing Clause 49)

கூடுதலாக, பங்குச்சந்தையானது தனது விருப்பப்படி, நிறுவனங்கள் அதன் நிகர மதிப்பு,, விற்பனை, சந்தை முதலீடு மற்றும் இலாபத்தின் அடிப்படையில் பலவீனமாக இருந்தால்  ‘Z’குரூப்பில் மாற்றலாம்.

மேலும் சி.டி.எஸ்.எல் (C.D.S.L) அல்லது  என்.எஸ்.டி.எல் (N.S.D.L)--ல் பங்குகளை டிமேட் (Demat) செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்ய தவறிய நிறுவனங்களும் இதில் அடங்கும்.

எனினும், அந்த நிறுவனங்கள் டிமேட் (Demat) செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை திரும்ப சரியாக செய்தால் கம்ப்லயன்ஸ்குப் பிறகு மூன்று மாதங்களில் மறுபடியும் அதன் முன்னிருந்த குரூப்பில் மாற்றப்படும்.

பங்குச்சந்தையானது விதிமுறைகளை பின்பற்றாத நிறுவனங்கள் ‘Z’ குரூப் நிறுவனங்கள் மீது கடுமையான அபராத நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளலாம்.


இந்த வகை பங்குகள் பல்வேறு அடிப்படைகளில் ஒருவேளை அபாயகரமனதாகவும் இருக்கலாம்.
1. முதலாவதாக, பொதுமக்களிடையே இந்த நிறுவனங்களை பற்றிய போதுமான தகவல்கள் இல்லாமல் இருக்கும்பட்சத்தில் இவைகளை கண்காணிப்பது மிகவும் கடினம்.
2. இரண்டாவதாக, ஊடகங்களில் சேகரிக்கும் செய்திகள் குறைவாக இருப்பின் பொதுவான ஆய்வுகளில் இருந்து இவற்றைப் பற்றிய தகவல்கள் மறைக்கப் பட்டிருக்கும். இது இந்நிறுவனங்கள் பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்த கூடிய இன்சைடர் டிரேடிங்கை (Insider Trading) செய்வதற்கான வாய்ப்பாக உருவாகிவிடும்.
3. மூன்றாவதாக இந்த நிறுவனங்கள் ஏற்கனவே முதலீட்டாளர் புகார்களை நிவர்த்தி செய்வதில் குறைவான மதிப்பெண்களை பெற்றுள்ளது.

இவ்வகையான பங்குகள்  டிரேட் பார் டிரேட் என்கிற முறையில் ‘Z’ குரூப்பில் வர்த்தகமாகும்
 டிரேட் பார் டிரேட் என்பது கட்டாய டெலிவரி முறையில் மட்டுமே  வர்த்தகமாகும். அதாவது டிரேட் பார் டிரேட் பங்குகளை தினசரி (Intraday) வர்த்தகம் செய்ய முடியாது.

‘Z’ தர நிறுவனங்களில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது

Indian Market Weekly Outlook & Sectorwise Stocks Outlook for the Week - 9.May.2016 to 13.May.2016Global markets are likely to dictate the trend for benchmark share indices next week, with the Jan-   Mar earnings of key companies likely to keep the action stock-specific. The underlying bias for equities is positive after the indices declined significantly this week. This week, the index declined 1.5% to 7733.45 points. Yesterday, the Nifty 50 ended flat in a volatile session, as investors cautiously awaited data on US non-farm payrolls for April. The S&P 500 futures extended losses and were down 0.5%, against 0.3% earlier, as lower additions of non-farm jobs stoked fear that the US economy may not be in the pink of health. The Dow Jones Industrial Average futures were also  down 0.5%.

In April, 160,000 non-farm jobs were added, lower than the 215,000 added in March. At 5.0%, the
unemployment rate was unchanged from the previous month. In India, market participants remain
positive about the economy, even while keeping an eye on weak global markets. The recent correction in equities has led investors to reallocate their portfolios, and they are going long on the banking sector. Market participants are also positive about the automobile sector, especially after most companies reported robust sales numbers for April.

EARNINGS WATCH

Corporate earnings for Jan-Mar will be a crucial factor for markets next week, with five Nifty 50
constituents--Hindustan Unilever, Zee Entertainment Enterprises, Asian Paints, Kotak Mahindra Bank and Dr Reddy's Laboratories--reporting their earnings. Grasim Industries will report its earnings on Saturday. Index heavyweight Hindustan Unilever is expected to report a 1% fall in quarterly net profit at 10.1 bln rupees on Monday. Yesterday, the stock ended up 0.4% at 853.40 rupees. Stocks of Dr Reddy's Laboratories, which will report its earnings on Thursday, are seen trading with a negative bias. Yesterday, the stock ended down 2.2% at 2,866.30 rupees. Other companies reporting their Jan-Mar earnings next week are SRF, Apollo Tyres, Chambal Fertilisers & Chemicals, Havells India, Glenmark Pharmaceuticals, and Nestle India.

FREE INTERNATIONAL FOREX & COMMODITY WEEKLY LEVELS WITH LIVE TREND UPDATION: 9.May.2016 - 13.May.2016